Kontakt

 

 

 


 
Horeca-Serwis
UL.Wschodnia 18
05-075 Warszawa-Wesoła
Tel/Fax 022-760-31-41
Kom 0 503 193 796
 
 

  

 
 
wszelkie zapytania prosimy wysyłać pod adres
e-mail odpowiemy na nie w ciągu 24 godzin 
 
SERWIS TECHNICZNY
503193796
 

 

Adiatek , Comac , Fimap, Gansow, Numatic, Hako, Columbus,Cleanfix

Kranzle,RCM,Soteco,Portotecnica,Karcher,Alto,Wap,Nilfisk-Adwance,Ehrle

 Wirbel,Eureka,Weidner,BKF,Taski i wielu innych.

 

     

 

  
O FIRMIE:

  Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.  

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów

z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

      ZALETY NASZEGO LEASINGU:

·   Finansowanie w PLN;

·   Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;

·   Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;

·   Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;

·   Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;

·   Leasing przedmiotów     już od wartości 3000 zł. netto;

·   Okres leasingu - od  48 miesięcy;      

  RODZAJE UMÓW:

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.  

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.        

WYMAGANE DOKUMENTY: WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA (dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto): 

1.     Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )

2.     Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)

3.     Dwa dowody tożsamości.      

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA (dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):   

4.     Wniosek – procedura uproszczona.

5.     Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

6.     Dwa dowody tożsamości.   

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA (dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):   

1.     Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.

2.     Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3.     Regon i NIP.

4.     Dwa dowody tożsamości.

5. Powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT   

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.      

  PRZEBIEG TRANSAKCJI:  

  1. Przedstawienie oferty Grenkeleasing
  2. Wybór wariantu i przedłożenie uzupełnionego wniosku wraz z dokumentami rejestrowymi firmy
  3. Złożenie wniosku klienta w oparciu o system GFS
  4. Analiza Klienta
  5. Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
  6. W przypadku decyzji pozytywnej podpisanie umowy leasingu i wydanie przedmiotu